40 Sifat Buruk Yang Harus Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Mesti Dijauhi Suami

 

Berikut merupakan 40 Sifat Buruk Yang Semestinya Dijauhi Suami:

1. Tidak pas dalam memilih isteri ;

2. Malas bekerja dan mengharapkan gaji daripada isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat terhadap Isteri dengan mengerjakan ila’ (seorang laki-laki yang marah pada isterinya, lalu ia bersumpah untuk tidak mendekatinya) melebihi batas ketentuan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada anusnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri terhadap rakan-rakannya ;

9. Tidak mengajarkan Islam kepada isteri dan memperbolehkannya mengerjakan perbuatan-perbuatan haram ;

10. Berusaha merubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Menyampingkan pengajaran anak-si kecil

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk terhadap isteri ;

14. Tak bersikap adil diantara para isteri (apabila suami berpoligami)

15. Tak menolong isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tak memberi nafkah yang cukup walaupun suami berkemampuan .

17. Tidak tabah menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk mengerjakan yang haram ;

20. Terperosok ke dalam fitnah isteri dan si kecil -buah hati

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Memungkiri tata krama-etika Islam terhadap isterinya ;

23. Tidak mengamati atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu irama (tidak ada inovasi) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menetapkan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya selalu benar ;

28. Terlalu sensitif kepada perkataan isteri ;

29. Tak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Suka mengaplikasikan kuasa veto terhadap isteri dan anak-si kecil

32. Melarang isteri untuk berbakti kepada keluarganya atau menziarahinya

33. Tidak meniru pertanda Islam dalam membetulkan isteri yang menentang ;

34. Menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekalian ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya setelah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri setelah mentalaknya.

38. Menyenangi mentaklik isteri dengan sesuatu seandainya berang

39. Menyukai maki hamun isteri jikalau berang

40. Menganggap harta isteri variasi hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: