40 Sifat Buruk Yang Harus Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Wajib Dijauhi Suami

 

Berikut yakni 40 Sifat Buruk Yang Harus Dijauhi Suami:

1. Tidak tepat dalam memilih isteri ;

2. Malas bekerja dan mengharapkan gaji ketimbang isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat terhadap Isteri dengan mengerjakan ila’ (seorang laki-laki yang marah pada isterinya, lalu dia bersumpah untuk tak mendekatinya) melebihi batas ketentuan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada duburnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri terhadap rakan-rakannya ;

9. Tidak mengajari Islam kepada isteri dan mengizinkannya melakukan perbuatan-tindakan haram ;

10. Berusaha merubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Mengacuhkan pengajaran buah hati-buah hati

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk terhadap isteri ;

14. Tak bersikap adil diantara para isteri (apabila suami berpoligami)

15. Tak membantu isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tak memberi nafkah yang cukup meskipun suami berkemampuan .

17. Tidak tabah menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk melaksanakan yang haram ;

20. Terpuruk ke dalam fitnah isteri dan si kecil -anak

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Mengesampingkan sopan santun-akhlak Islam terhadap isterinya ;

23. Tidak mengamati atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu irama (tidak ada penemuan kreatif) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menetapkan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya senantiasa benar ;

28. Terlalu sensitif terhadap perkataan isteri ;

29. Tak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Menyenangi memakai kuasa veto kepada isteri dan anak-buah hati

32. Melarang isteri untuk berbakti kepada keluarganya atau menziarahinya

33. Tak meniru petunjuk Islam dalam mengoreksi isteri yang membangkang ;

34. Menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekaligus ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya sesudah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri setelah mentalaknya.

38. Menyenangi mentaklik isteri dengan sesuatu sekiranya berang

39. Suka maki hamun isteri apabila berang

40. Menganggap harta isteri ragam hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: