40 Sifat Buruk Yang Mesti Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Wajib Dijauhi Suami

 

Berikut yakni 40 Sifat Buruk Yang Harus Dijauhi Suami:

1. Tidak pas dalam memilih isteri ;

2. Malas berprofesi dan menginginkan gaji daripada isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat kepada Isteri dengan menjalankan ila’ (seorang laki-laki yang berang pada isterinya, lalu ia bersumpah untuk tak mendekatinya) melebihi batas ketentuan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada duburnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri kepada rakan-rakannya ;

9. Tak mengajarkan Islam kepada isteri dan memperkenankannya mengerjakan perbuatan-tindakan haram ;

10. Berusaha mengubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Melalaikan pengajaran anak-anak

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk terhadap isteri ;

14. Tidak bersikap adil diantara para isteri (kalau suami berpoligami)

15. Tak membantu isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tidak memberi nafkah yang cukup padahal suami berkemampuan .

17. Tak sabar menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk melaksanakan yang haram ;

20. Terperosok ke dalam fitnah isteri dan buah hati -anak

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Mengacuhkan moral-budi pekerti Islam kepada isterinya ;

23. Tidak memandang atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu melodi (tak ada penemuan) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam mempertimbangkan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya senantiasa benar ;

28. Terlalu peka kepada perkataan isteri ;

29. Tidak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Menyukai menerapkan kuasa veto terhadap isteri dan si kecil-anak

32. Melarang isteri untuk berbakti terhadap keluarganya atau menziarahinya

33. Tak mencontoh pertanda Islam dalam membetuli isteri yang menyanggah ;

34. Menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekaligus ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya setelah talak Raj’i

37. Menyebutkan keburukan isteri sesudah mentalaknya.

38. Suka mentaklik isteri dengan sesuatu jika marah

39. Menyenangi maki hamun isteri kalau geram

40. Menganggap harta isteri ragam hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: