40 Sifat Buruk Yang Mesti Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Seharusnya Dijauhi Suami

 

Berikut merupakan 40 Sifat Buruk Yang Wajib Dijauhi Suami:

1. Tidak ideal dalam memilih isteri ;

2. Malas berprofesi dan menginginkan gaji daripada isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat kepada Isteri dengan menjalankan ila’ (seorang laki-laki yang naik pitam pada isterinya, lalu dia bersumpah untuk tak mendekatinya) melebihi batas ketetapan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada duburnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri kepada rakan-rakannya ;

9. Tidak mengajarkan Islam kepada isteri dan memperbolehkannya melaksanakan tindakan-tindakan haram ;

10. Berusaha merubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Melalaikan pendidikan anak-si kecil

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk kepada isteri ;

14. Tak bersikap adil diantara para isteri (apabila suami berpoligami)

15. Tak membantu isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tidak memberi nafkah yang cukup sedangkan suami berkemampuan .

17. Tidak tabah menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk melakukan yang haram ;

20. Terperosok ke dalam fitnah isteri dan si kecil -si kecil

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Mengacuhkan sopan santun-tata krama Islam terhadap isterinya ;

23. Tak memandang atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu melodi (tak ada temuan) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menetapkan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya selalu benar ;

28. Terlalu peka kepada perkataan isteri ;

29. Tak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Menyukai memakai kuasa veto terhadap isteri dan anak-buah hati

32. Melarang isteri untuk berbakti kepada keluarganya atau menziarahinya

33. Tidak meniru pedoman Islam dalam membenarkan isteri yang membangkang ;

34. Menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekaligus ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya setelah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri setelah mentalaknya.

38. Suka mentaklik isteri dengan sesuatu seandainya murka

39. Menyenangi maki hamun isteri apabila murka

40. Menganggap harta isteri jenis hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: