40 Sifat Buruk Yang Patut Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Wajib Dijauhi Suami

 

Berikut merupakan 40 Sifat Buruk Yang Wajib Dijauhi Suami:

1. Tak ideal dalam memilih isteri ;

2. Malas berprofesi dan mengharapkan gaji ketimbang isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat kepada Isteri dengan melaksanakan ila’ (seorang laki-laki yang naik pitam pada isterinya, lalu ia bersumpah untuk tak mendekatinya) melebihi batas ketetapan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada duburnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri kepada rakan-rakannya ;

9. Tidak mengajarkan Islam terhadap isteri dan mengizinkannya menjalankan perbuatan-perbuatan haram ;

10. Berupaya merubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Menyampingkan pendidikan si kecil-buah hati

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk kepada isteri ;

14. Tidak bersikap adil diantara para isteri (jikalau suami berpoligami)

15. Tidak menolong isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tidak memberi nafkah yang cukup walaupun suami berkemampuan .

17. Tak tabah menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk mengerjakan yang haram ;

20. Terpuruk ke dalam fitnah isteri dan anak -buah hati

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Mengesampingkan adab-tata krama Islam kepada isterinya ;

23. Tidak memperhatikan atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu ritme (tidak ada inovasi) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menentukan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya senantiasa benar ;

28. Terlalu sensitif kepada perkataan isteri ;

29. Tidak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Suka menggunakan kuasa veto terhadap isteri dan anak-buah hati

32. Melarang isteri untuk berbakti terhadap keluarganya atau menziarahinya

33. Tidak mencontoh tanda Islam dalam membenarkan isteri yang menyangkal ;

34. Menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekalian ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya sesudah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri setelah mentalaknya.

38. Suka mentaklik isteri dengan sesuatu sekiranya naik darah

39. Menyukai maki hamun isteri sekiranya murka

40. Menganggap harta isteri variasi hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: