40 Sifat Buruk Yang Patut Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Patut Dijauhi Suami

 

Berikut adalah 40 Sifat Buruk Yang Mesti Dijauhi Suami:

1. Tak ideal dalam memilih isteri ;

2. Malas berprofesi dan menginginkan gaji ketimbang isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat kepada Isteri dengan mengerjakan ila’ (seorang laki-laki yang berang pada isterinya, lalu ia bersumpah untuk tak mendekatinya) melebihi batas ketentuan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada duburnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri kepada rakan-rakannya ;

9. Tidak mengajari Islam terhadap isteri dan memperkenankannya mengerjakan perbuatan-perbuatan haram ;

10. Berusaha merubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Mengacuhkan pendidikan anak-si kecil

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk kepada isteri ;

14. Tak bersikap adil diantara para isteri (jika suami berpoligami)

15. Tidak menolong isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tak memberi nafkah yang cukup meskipun suami berkemampuan .

17. Tak tabah menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk melaksanakan yang haram ;

20. Terjerembab ke dalam fitnah isteri dan anak -anak

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Melalaikan sopan santun-etika Islam kepada isterinya ;

23. Tak mengamati atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu irama (tidak ada temuan) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menetapkan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya selalu benar ;

28. Terlalu sensitif kepada perkataan isteri ;

29. Tidak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Menyenangi mengaplikasikan kuasa veto kepada isteri dan anak-si kecil

32. Melarang isteri untuk berbakti kepada keluarganya atau menziarahinya

33. Tidak meniru tanda Islam dalam memperbaiki isteri yang menentang ;

34. Menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekalian ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya sesudah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri sesudah mentalaknya.

38. Menyenangi mentaklik isteri dengan sesuatu apabila marah

39. Menyenangi maki hamun isteri seandainya marah

40. Menganggap harta isteri variasi hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: