40 Sifat Buruk Yang Seharusnya Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Patut Dijauhi Suami

 

Berikut adalah 40 Sifat Buruk Yang Harus Dijauhi Suami:

1. Tak pas dalam memilih isteri ;

2. Malas bekerja dan menginginkan gaji daripada isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat kepada Isteri dengan menjalankan ila’ (seorang laki-laki yang geram pada isterinya, lalu dia bersumpah untuk tidak mendekatinya) melebihi batas ketetapan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada anusnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri kepada rakan-rakannya ;

9. Tidak mengajari Islam terhadap isteri dan memperkenankannya mengerjakan tindakan-perbuatan haram ;

10. Berupaya merubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Melalaikan pendidikan buah hati-buah hati

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk terhadap isteri ;

14. Tidak bersikap adil diantara para isteri (bila suami berpoligami)

15. Tidak menolong isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tidak memberi nafkah yang cukup walaupun suami berkemampuan .

17. Tak tabah menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk mengerjakan yang haram ;

20. Terjerembab ke dalam fitnah isteri dan buah hati -buah hati

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Mengabaikan adab-etika Islam kepada isterinya ;

23. Tak melihat atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu ritme (tak ada penemuan kreatif) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menetapkan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya selalu benar ;

28. Terlalu peka kepada perkataan isteri ;

29. Tak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Suka memakai kuasa veto kepada isteri dan si kecil-anak

32. Melarang isteri untuk berbakti terhadap keluarganya atau menziarahinya

33. Tak mencontoh pedoman Islam dalam membetulkan isteri yang membangkang ;

34. Menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekaligus ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya setelah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri sesudah mentalaknya.

38. Menyenangi mentaklik isteri dengan sesuatu sekiranya murka

39. Menyenangi maki hamun isteri jikalau murka

40. Menganggap harta isteri tipe hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: