40 Sifat Buruk Yang Seharusnya Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Sepatutnya Dijauhi Suami

 

Berikut merupakan 40 Sifat Buruk Yang Mesti Dijauhi Suami:

1. Tidak ideal dalam memilih isteri ;

2. Malas berprofesi dan menginginkan gaji ketimbang isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat terhadap Isteri dengan menjalankan ila’ (seorang laki-laki yang berang pada isterinya, lalu ia bersumpah untuk tak mendekatinya) melebihi batas ketetapan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada anusnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri terhadap rakan-rakannya ;

9. Tak mengajari Islam terhadap isteri dan membiarkannya mengerjakan tindakan-perbuatan haram ;

10. Berupaya mengubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Mengesampingkan pengajaran anak-si kecil

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk kepada isteri ;

14. Tak bersikap adil diantara para isteri (seandainya suami berpoligami)

15. Tak menolong isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tak memberi nafkah yang cukup sedangkan suami berkemampuan .

17. Tidak sabar menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk mengerjakan yang haram ;

20. Terperosok ke dalam fitnah isteri dan anak -anak

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Memungkiri akhlak-etika Islam kepada isterinya ;

23. Tidak memperhatikan atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu irama (tidak ada penemuan kreatif) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menetapkan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya selalu benar ;

28. Terlalu peka kepada perkataan isteri ;

29. Tak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Menyukai mengaplikasikan kuasa veto kepada isteri dan buah hati-si kecil

32. Melarang isteri untuk berbakti terhadap keluarganya atau menziarahinya

33. Tak mengikuti pedoman Islam dalam mengkoreksi isteri yang menyanggah ;

34. Menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekaligus ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya sesudah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri sesudah mentalaknya.

38. Suka mentaklik isteri dengan sesuatu seandainya murka

39. Menyenangi maki hamun isteri jikalau murka

40. Menganggap harta isteri tipe hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: