40 Sifat Buruk Yang Semestinya Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Wajib Dijauhi Suami

 

Berikut yaitu 40 Sifat Buruk Yang Mesti Dijauhi Suami:

1. Tak ideal dalam memilih isteri ;

2. Malas berprofesi dan menginginkan gaji daripada isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat kepada Isteri dengan mengerjakan ila’ (seorang laki-laki yang marah pada isterinya, lalu ia bersumpah untuk tidak mendekatinya) melebihi batas ketentuan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada anusnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri kepada rakan-rakannya ;

9. Tidak mengajarkan Islam terhadap isteri dan membiarkannya menjalankan tindakan-tindakan haram ;

10. Berupaya mengubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Memungkiri pendidikan buah hati-si kecil

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk kepada isteri ;

14. Tidak bersikap adil diantara para isteri (kalau suami berpoligami)

15. Tidak membantu isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tak memberi nafkah yang cukup meski suami berkemampuan .

17. Tak sabar menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk menjalankan yang haram ;

20. Terpuruk ke dalam fitnah isteri dan si kecil -anak

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Memungkiri sopan santun-tata krama Islam terhadap isterinya ;

23. Tidak memperhatikan atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu irama (tidak ada penemuan) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam menentukan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya senantiasa benar ;

28. Terlalu sensitif terhadap perkataan isteri ;

29. Tak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Menyenangi memakai kuasa veto terhadap isteri dan buah hati-buah hati

32. Melarang isteri untuk berbakti kepada keluarganya atau menziarahinya

33. Tak mengikuti tanda Islam dalam membetulkan isteri yang menyanggah ;

34. Menjatuhkan talak kepada isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekaligus ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya sesudah talak Raj’i

37. Menyebutkan keburukan isteri setelah mentalaknya.

38. Suka mentaklik isteri dengan sesuatu jikalau marah

39. Menyenangi maki hamun isteri kalau marah

40. Menganggap harta isteri macam hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: