40 Sifat Buruk Yang Sepatutnya Dijauhi Suami

40 Sifat Buruk Yang Harus Dijauhi Suami

 

Berikut merupakan 40 Sifat Buruk Yang Semestinya Dijauhi Suami:

1. Tak ideal dalam memilih isteri ;

2. Malas berprofesi dan menginginkan gaji ketimbang isteri

3. Memukul Isteri dengan keras dan menghinakannya ;

4. Memberi Mudharat kepada Isteri dengan menjalankan ila’ (seorang laki-laki yang naik darah pada isterinya, lalu ia bersumpah untuk tidak mendekatinya) melebihi batas ketentuan Allah ;

5. Menyusahkan isteri untuk menghilangkan hak-haknya ;

6. Menggauli isteri yang sedang haid dan nifas ;

7. Mendatangi wanita pada duburnya ;

8. Menyebarkan rahsia isteri kepada rakan-rakannya ;

9. Tak mengajarkan Islam kepada isteri dan memperbolehkannya melakukan tindakan-perbuatan haram ;

10. Berupaya merubah tabiat isteri dengan kekerasan ;

11. Memungkiri pengajaran si kecil-buah hati

12. Terlalu lama meninggalkan isteri ;

13. Curiga dan berprasangka buruk terhadap isteri ;

14. Tidak bersikap adil diantara para isteri (kalau suami berpoligami)

15. Tidak membantu isterinya yang kepenatan urusan rumah tangga

16. Tak memberi nafkah yang cukup sedangkan suami berkemampuan .

17. Tak sabar menghadapi tabiatnya ;

18. Menzalimi ibu demi isteri ;

19. Memaksa isteri untuk mengerjakan yang haram ;

20. Terperosok ke dalam fitnah isteri dan buah hati -buah hati

21. Meninggalkan gurau senda dan berjenaka bersama isteri

22. Memungkiri adab-tata krama Islam terhadap isterinya ;

23. Tak memperhatikan atau menjaga kesihatan isteri ;

24. Hidup dengan satu irama (tidak ada penemuan) ;

25. Melecehkan isteri kerana keluarganya ;

26. Berlebihan dalam memutuskan sesuatu yang di harapkan ada pada isterinya;

27. Suami menganggap dirinya senantiasa benar ;

28. Terlalu peka terhadap perkataan isteri ;

29. Tidak menghargai sifat khusus yang di miliki oleh wanita ;

30. Besar pasak dari pada tiang ;

31. Menyukai memakai kuasa veto kepada isteri dan buah hati-si kecil

32. Melarang isteri untuk berbakti terhadap keluarganya atau menziarahinya

33. Tak mengikuti tanda Islam dalam membenarkan isteri yang membangkang ;

34. Menjatuhkan talak terhadap isteri yang sedang haid ;

35. Menjatuhkan talak tiga sekaligus ;

36. Mengeluarkan isteri dari rumahnya setelah talak Raj’i

37. Menceritakan keburukan isteri sesudah mentalaknya.

38. Menyenangi mentaklik isteri dengan sesuatu apabila berang

39. Menyukai maki hamun isteri jikalau berang

40. Menganggap harta isteri variasi hartanya sendiri.

Bantu penulis dengan share: